Olen läsnä, että Sinä kuulisit itseäsi paremmin!

Mitä on työnohjaus tai mitä se ei ole?

Työnohjaus on oman työn ja työntekijä-minän tarkastelua koulutetun työnohjaajan kanssa. Se on tavoitteellista työhön, työyhteisöön ja erilaisiin työrooleihin liittyvien kysymysten, kokemusten, tunteiden ja ajatusten yhdessä tutkimista ja uudelleen jäsentämistä.

Työnohjaus ei ole työhön opastamista, perehdyttämistä tai opettamista siihen. Sen tavoitteena on tukea asiakasta hänen omassa toimijuudessaan, mikä puolestaan voi auttaa työssä jaksamista ja edistää yleistä työhyvinvointia. Se ei ole terapiaa, vaikka monet saavat siitä terapeuttisia kokemuksia ja työskentelytavoissa voi olla mukana terapeuttisia menetelmiä. Vastaavasti se ei myöskään ole valmennusta, vaikka työnohjaukselle luodaan yhdessä tavoitteet ja yhdessä suunnataan niitä kohti.

 

Mitä on Ihminen Tavattavissa -terapeutin terapia?

Ihminen Tavattavissa -terapia on integratiivinen terapiamuoto, jossa asiakkaan kokemaa elämän todellisuutta tarkastellaan eri terapiasuuntausten lähestymistapoja ja menetelmiä soveltaen. Terapeuttikoulutus on terapeutille nelivuotinen ja koostuu teoreettisen opetuksen lisäksi terapeutin oman terapiaprosessin sekä runsaan terapiaharjoittelun läpielämisestä. Koulutettu terapeutti @ITT asettuu terapiasuhteessa ensisijaisesti ihmiseksi läsnäoloon, jossa toinen voi kokea tulleensa nähdyksi ja kuulluksi - kohtaamiseen ei lähdetä ammattiroolin takaa.

Terapiassa lähdetään aina asiakkaan omista lähtökohdista käsin, huomioiden hänen yksilölliset tarpeensa, toiveensa ja tavoitteensa terapialle. Prosessissa tutkitaan turvallisesti ihmisen sisäistä maailmaa ja tarkastellan sitä, mitä & kuka & millainen ihminen pohjimmiltaan ja aidoimmillaan on, kun roolit ja suojaukset riisutaan.

Ihminen Tavattavissa -terapeutin @ITT vastaanotolle ei tarvita lähetettä, eivätkä vastaanottokulut kuulu Kela:n korvattavien palvelujen piiriin.

Läsnäolossa - Ritva

Ritva Suikkanen 

Voimavarakeskeinen työnohjaaja

Suomen Työnohjaajat Ry (STOry) -jäsen

Ihminen Tavattavissa -terapeuttiharjoittelija @ITT

 

 

 

Minä, Ritva,

olen elämän ihmettelijä ja ennen kaikkea ihminen, persoona. Etsin ihmisyyden ymmärtämistä ja läsnäolon todeksi elämistä. Monenlaista elämänkokemusta ja koulutustakin minulla on taustatukena, mutta tärkeintä kaikessa on kuitenkin se, kuka minä ihmisenä olen Sinulle!

 

      Olen myös

  • kasvatustieteen maisteri, pitkällä opetuskokemuksella
  • mielenterveyden edistämiseen suuntautunut sairaanhoitaja
  • kriisityön asiantuntija
  • poikkitieteellisesti kouluttautunut vapaaehtoistyön kohtaamisen konkari

Palvelut

Yksilötyönohjausta

Työparityönohjausta

Ryhmätyönohjausta

Yksilöterapiaa harjoittelijana @ITT

Keskusteluapua sekä koulutusta ja luennointia

Asiakkaiden palautteista

"Miten sen nyt sanoisi... Työnohjaaja on niin levollinen, että sitä itsekin jotekin rauhoittuu. Se kysyy viisaita kysymyksiä ja saa miettimään merkityksellisiä juttuja... Ja aina saa valita itse, mihin juttuun lähtee ja mihin ei."

"Tuntuu turvalliselta tulla ja olla, vaikka välillä sukelletaan syvään päähän. Sitä tietää heti, että sieltä tullaan yhdessä takaisin pintaankin. Välillähän me nauretaan niin, että poskiin sattuu."